آشنایی با مسئولین

 پرسنل مرکز آموزش پیش دبستانی و مهدکودک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

1 - زهره یوسفی                     مدیر
2- اکرم حسن پور                    مدیر آموزش – سوپروایزر دپارتمان زبان انگلیسی
3-  مرضیه ابراهیمی                مربی شیرخوار
4 -پروانه شهابی                     مربی نوپا 1 (2 سال)
5- فرزانه خیرخواهان                مربی نوپا 2 (3 سال)
 6- زهرا یوسفی                    مربی 4 سال
 7-سارا گوهری                      مربی 5 سال
 8 -لیلا رجبی                        مربی 6 سال
 9-نگین حسن پور                   مربی هنر و خلاقیت
 10-مریم صابری                     مربی زبان 4، 3، 2 سال
 11-یلدا واحدی                      مربی زبان  6، 5 سال
12-سارا سلیمانی                 مربی ورزش
 13- عمو فربد                       مربی موسیقی
 14-طلعت مهرانی                 مربی بهداشت
 15-معصومه فروغی               آشپز
 16-سارا صلحی                   خدمات
 17 -لیلا کریمی                   خدمات
 

 لیست کارکنان مهدکودک