ورزش

sport  
 

جدول اهداف و تقویم اجرایی ورزش و ژیمناستیک

تربیت بدنی بخش مهمی از ساختار تعلیم و تربیت است و سهل انگاری و بی توجهی به آن صدمات جبران ناپذیری بر رشد و تکامل حرکتی،

جسمی فکری، عاطفی و اجتماعی افراد وارد خواهد کرد.

 هـدف ما در این مسیر انجام حرکـات باشـگاهی و پیشرفته نیست، بلکه هـدف ایجاد فرهنگ ورزش در ذهن کودک و ایجاد علاقه و بالا بردن

فاکتورهایی از قبیل: قدرت، انعطاف پذیری، هماهنگی، چابکی، ... و انجام بازی های هدفدار، حرکت های بنیادی و پایه می باشد.

 به طور مثال: اگر نگاهی به اطراف بیاندازیم متوجه عـدم آگاهی مردم در مورد امور سـاده مانند نشستن، راه رفتـن، دویدن و حتی ایستادن

مشاهده خواهید کرد. اگر آموزش را از زمان طفولیت و مهد کودک شروع کنیم، شاید در آینده دیگر با این مشکلات روبرو نباشیم.

 

                                                       vv

 

 

صمیمانه از همکاری شما خانواده های محترم سپاسگزاریم و امیدواریم با مشارکت و یاری شما عزیزان بتوانیم فرزندی سالم، شاداب

و توانا داشته باشیم .

                                                                                سارا سلیمانی – 1391

 

 

Loading