گروه زبان انگلیسی


فراگیری زبان درچه سنی مناسب است

به نام خدا

سال های اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می کند .متخصصان امر تعلیم و تربیت معتقدند آموزش زبان دوم از سنین کودکی باید آغاز شود .

بر خلاف پندار های قدیمی ، هوش تنها ذاتی و ارثی نیست ، بلکه متأثر از شرایط محیطی است و هر چه محیط کودک سالم تر و آگاهانه تر باشد ، هوش کودک بیشتر و رفتار او متعادل تر خواهد شد. بنابر این فراهم کردن امکانات مناسب و مطلوب و آموزش های صحیح پیش دبستانی برای سرعت بخشیدن به پروسه ی رشد ، امری اجتناب ناپذیر  می نمایاند .

تلاش ما نیز بر این اصل استوار است ؛ زیرا این آموزش ها را به عنوان زیر بنای دیگر آموزش ها در توسعه ی نیروی انسانی متخصص و کارآمد مؤثر می دانیم.شیوه ی انتخاب شده توسط دپارتمان زبان انگلیسی(CLT )communicative Language Teaching    روش آموزش با تاکید بر جنبه های ارتباطی زبان می باشد. در این شیوه آموزش زبان انگلیسی در قالب داستان ، بازی و سرود ، فیلم ، نمایش و ورزش صورت می گیرد .

در مرکز آموزش پیش دبستانی ، آموزش به صورت هماهنگ با دپارتمان فارسی خواهد بود و تمامی واحد های کار مشخص شده به هر دو زبان ، ابتدا فارسی و سپس انگلیسی آموزش داده می شود .

در طول سال تحصیلی چند نوبت از خانواده های محترم نوآموزان دعوت می شود تا در جلسات توجیهی کلاس های زبان شرکت کنند و در پایان به سوالات آنان پاسخ داده می شود .

 هر سال تحصیلی به سه ترم تقسیم میشود . ارزشیابی توصیفی خواهد بود ودر طول ترم صورت خواهد گرفت. برگه های گزارش ارزشیابی در روز و ساعتی خاص در جلسه ای به خانواده های محترم داده خواهد شد .خانواده های گرامی میتوانند هر هفته با هماهنگی از طریق روابط عمومی دفتر مهدکودک باسوپر وایزر دپارتمان زبان انگلیسی و مدرسین مربوطه ملاقات و گفتگو داشته باشند .در طول سال تحصیلی ، نو آموزان همه روزه مناجات و سرود صبحگاهی به زبان انگلیسی را قبل از شروع کلاس ها سر صف اجرا می کنند .

چنانچه پیش تر اشاره کردیم تاکید ما بر جنبه های ارتباطی زبان خواهد بود . بنابراین گفت و شنود و درک زبانی محور آموزش زبان خواهد بود . برد های آموزشی بر روی دیوارهای مهدکودک ، پیام های انگلیسی ، کار دستی و نوشته های دانش آموزان را در معرض دید همگان قرار خواهد داد .

در فستیوال ها یا جشن های خاصی که توسط مهدکودک برگزار می شود ، دپارتمان زبان انگلیسی نیز همان برنامه را به زبان انگلیسی اجرا خواهد کرد . هر سال نمایشگاه کتاب ، مناسب کودکان به زبان انگلیسی به مدت یک هفته در مهدکودک برگزار خواهد شد .

خانواده های گرامی چگونگی کیفیت و فرایند رشد زبانی نوآموزان را در جشن هایی که در مهدکودک برگزار خواهد شد مشاهده خواهند کرد. خانواده های محترم می توانند دیدگاه های  خود را در فرآیند آموزش مطرح کنند ، ما نیز در زمان لازم به دیدگاه هایی که با کل برنامه هماهنگی دارد توجه می کنیم و از این دیدگاه ها در برنامه های خود استفاده خواهیم کرد .همکاری و مشارکت مؤثر و جدی خانواده ها روند رشد کودکانمان را سریع تر خواهد کرد.

 حسن پور

 سوپروایزر دپارتمان زبان انگلیسی

Loading